Informatie in verband met Jive & Covid-19

5 minute interview: Prof. Dr. Cathy Macharis

03.22.21

share by Mail share by Facebook share by LinkedIn share by Twitter

blog hero image

 

Interview met mobiliteitsprofessor Cathy Macharis over post-corona mobiliteit, de rol van ridesharing én welke superkracht ze zou willen!

Als we weer mogen reizen, waar ga je dan als eerste heen?

"Niet zo ver. Ik heb niet het gevoel dat ik opgesloten zit in België. Ik geniet van de natuur in ons land en dat zal ook na deze crisis zo blijven. Ik voel me opgesloten omdat ik niet vrij alle activiteiten kan doen die ik zou willen doen. Maar het reizen, dat mis ik niet per se."

 

Welke superkracht zou je willen hebben?

"De superkracht om de klimaatcrisis te stoppen! Om alle overmatige CO2-uitstoot op te vangen, zodat we weer met een schone lei kunnen beginnen. Om de biodiversiteit en natuur te behouden voor mijn kinderen en de mensen na ons."

 

Met welke beroemdheid of beroemd persoon zou je wel eens koffie (of bier) willen drinken? En waarom?

"Met Ghandi, maar dat zal dan eerder een thee zijn (lacht)!

Ik zou met hem willen praten over actieve geweldloosheid, revolutie, geduld en doorzettingsvermogen. Ook nu hebben we een revolutie nodig, een complete ommezwaai, maar wel een waarbij we zoveel mogelijk mensen meekrijgen voor een klimaatneutrale samenleving. En dat vergt geduld, maar zoveel tijd hebben we niet meer, dus hebben we ook actie nodig. Ik vind dat een moeilijk evenwicht.

Dus ja, een kopje thee met Ghandi zou zeker welkom zijn."

 

Met het COVID-vaccin in beeld zien we eindelijk licht aan het einde van de tunnel. De mobiliteit zal weer toenemen. Verwacht jij grote verschuivingen in ons mobiliteitsgedrag ten opzichte van vóór covid?

"Ik ben er zeker van dat een deel van de voordelen en lessen die we op het gebied van mobiliteit hebben geleerd, zal blijven bestaan. Telewerken en teleconferenties hebben een enorme impact gehad op de manier waarop we werken, maar ook op het woon-werkverkeer. En ik zie nu al dat bedrijven kantoorruimte vrijmaken omdat ze weten dat ze nooit meer zullen terugkeren naar een regime waarbij elke werknemer er elke dag van de week moet zijn.

We hebben ook een enorme toename van het aantal fietsers gezien. Voor Brussel spreken we van een stijging met 60%. Ook dat zal op een hoger niveau blijven. Zeker als het beleid wordt gevolgd door te investeren in beveiligde fietspaden. Voor het openbaar vervoer is de crisis een nachtmerrie geweest. Maar ik denk dat als het gezondheidsrisico weg is, de mensen weer terugkomen. Je ziet het nu al in de gegevens van de OV-bedrijven. Als mensen eenmaal terugkomen, blijven ze het gebruiken. Hetzelfde gebeurde na de aanslagen in 2016.

Al met al denk ik dat covid een aantal veranderingen in het leven heeft gecreëerd die blijvend zullen zijn."

 

Waar liggen volgens u de grootste uitdagingen voor mobiliteit in de komende jaren?

"De grootste uitdaging zal komen van de verschuiving van het hebben van een auto naar het zien van mobiliteit als een dienst. We zullen voertuigen veel meer moeten gaan delen om mobiliteit duurzaam te maken. Dat maakt minder auto's, meer ruimte in de steden en een verschuiving naar milieuvriendelijkere vervoerswijzen mogelijk.

Het delen van ritten maakt deel uit van die overgang. Het is een grote uitdaging, want er is vertrouwen voor nodig. Vertrouwen dat je altijd een goede manier zult vinden om naar je bestemming te gaan. Vertrouwen op andere mensen ook. Deze overgang naar delen is heel belangrijk, ook in het licht van autonome voertuigen. Als die niet gedeeld worden, hebben we een enorme kans gemist om naar een duurzaam mobiliteitssysteem te gaan."

 

Naar welke trends of evoluties in mobiliteit kijkt u het meest uit?

"Ik kijk uit naar een rustigere maar actieve mobiliteit, dus meer plaats en aandacht voor wandelen en fietsen. Lagere snelheidslimieten. Steden zullen meer leefbare plekken worden.

Als ik verder mag dromen over wat werkelijkheid zou kunnen worden: auto's zullen gedeeld worden, en openbaar vervoer zal een betrouwbare ruggengraat zijn voor het hele mobiliteitssysteem. Op lange termijn zullen gedeelde, geconnecteerde en elektrische autonome voertuigen nog minder auto's nodig hebben. Ze zullen ook voor de langere afstanden aansluiten op het spoorwegsysteem."

 

Welke rol ziet u voor jive, of ridesharing in het algemeen, in het mobiliteitslandschap?

"Ik zie ridesharing als een belangrijk stukje van de puzzel. Zoals ik al zei: delen zal de sleutel zijn. Zowel autodelen als ritdelen. En zeker ridesharing in de oorspronkelijke niet-commerciële zin. Het zal ook een belangrijke stap zijn in de richting van Mobility as a Service door mensen het vertrouwen te geven dat ze altijd een manier zullen vinden om op hun bestemming te geraken.

Als er zoveel opties zijn, waarom zou je dan nog een eigen auto hebben?"

 

Heeft u nog een laatste opmerking of gedachte die u met ons zou willen delen? Of misschien uw nieuwe boek promoten?

"Bedankt, ja goed idee! Ik heb inderdaad een boek geschreven over de toekomst van het mobiliteitssysteem. Het is in het Nederlands geschreven en echt om door iedereen gelezen te worden (lacht)! Ik beloof dat het niet saai zal zijn!

En ja, we kunnen de klimaatdoelstellingen halen: lees het boek en je zult zien hoe!"

 

Dit was het eerste in een reeks interviews. Elke maand vragen we iemand om haar of zijn mening over (gedeelde) mobiliteit te delen. Wil je op de hoogte blijven, schrijf je dan hieronder in op onze nieuwsbrief!